Få 10% rabatt på din första beställning!

Leveransvillkor

IN SWEDISH

Leverans

PARENTLYs logistikpartner (”Logistikpartnern”) utför leveranser av Hyresobjekt till Kunden. Leveranstiden anges preliminärt i samband med beställning. När beställningen är redo för leverans kommer Kunden att kontaktas av ansvarig Logistikpartner för tidsbokning av leverans. Leveranser sker så långt det är möjligt vid den tidpunkt och till den plats och adress som anvisats av Kunden. Vid mottagande av leverans ska Kunden kunna uppvisa giltig legitimation. Om leverans tas emot för annans räkning, ska mottagaren kunna visa upp både sin egen och den egentliga mottagarens legitimation. Kunden ansvarar för att det är möjligt att leverera Hyresobjektet till angiven adress och plats. Logistikpartner har rätt att neka leverans till önskad plats om det kan innebära risk för skada på person, fastighet eller egendom, eller om leveransen inte enligt ansvarig Logistikpartner är möjlig eller skäligen kan anses rimlig att genomföra. PARENTLY förbehåller sig rätten att kräva ersättning för de kostnader som uppstår om leverans inte kan genomföras på grund av förhållanden som är hänförliga till Kunden, exempelvis men inte begränsat till att Kunden inte är anträffbar under överenskommen tidpunkt eller vid den plats som angivits för leverans. Kunden är skyldig att vid mottagande av leverans kontrollera det levererade Hyresobjektet. Skador och avvikelser som är synliga vid leveranstillfället måste meddelas direkt till chauffören eller annan part som kunden informeras ska få informationen och noteras på frakthandlingen. PARENTLY ansvarar inte i förhållande till Kunden för skada som uppkommer i samband med leverans. Om Kunden vill framföra krav på grund av skada som uppkommit i samband med leverans ska kravet tillställas den Logistikpartner som utfört leveransen. Hyresobjektet anses avlämnat till Kunden när Hyresobjektet är tillgängligt vid den av Kunden angivna leveransplatsen.

 

Undersökningsplikt.

Kunden ska omedelbart efter mottagandet av Hyresobjektet, och alltid innan Hyresobjektet börjar brukas, utföra erforderlig kontroll samt noggrant undersöka Hyresobjektet. Om Kunden i undersökningen upptäcker skada eller avvikelse ska Kunden omedelbart meddela PARENTLY enligt förutsättningarna i punkt 2.11.

 

Reklamation.

Anmärkning mot ett Hyresobjekt ska för att kunna göras gällande anmälas till PARENTLY omedelbart och senast två veckor efter att Hyresobjektet blivit tillgängligt för Kunden. Om Kunden inte anmärker på Hyresobjektets skick inom ovanstående tid ska Hyresobjektet anses mottaget i fullgott skick.