Parenting made easy

parently_logo_triangel.png__PID:e59bdfeb-f92a-4a9a-bf0d-079d4974d086
parently_logo_fyrkant.png__PID:8b9c7617-6c1f-4ad1-938e-7edf295dff0f
parently_logo_cirkel.png__PID:a00ae402-cad9-4ac8-9ca6-baa66d70844b

Vision

Vår vision är att utbilda, inspirera och vara en aktiv del av förändringen till en mer cirkulär livsstil.

Mission

Att förtjäna föräldrars lojalitet genom att konsekvent leverera lösningar som  stöttar barns utveckling i varje skede från 0-7 år.

Värdegrunder

Transparens
Förtroende
Enkelhet
Trygghet

Teamet

Toddle_Parently_founder_Markus_Matthias.png__PID:c2b6e37a-0b5b-4738-a23e-8421ed9c498a

AVi är Markus och Matthias, ägarna till Parently Sweden. Vår historia började i september 2023 när vi startade Parently Sweden, men vår strävan efter “enklare föräldraskap” tog sin början tidigare i Österrike, i Wien, där vi inledde Toddle-projektet. Under vår resa och observerade vi ett vanlig dilemman bland föräldrar i vår krets: många babyprodukter köptes, men inte alla fick den förlängda användning de förtjänade.

Det var inte bara en slöseri med pengar, utan också med värdefulla resurser och tid som spenderades på inköp, förvaring och sökande efter en andra användning för dessa föremål. Denna insikt fick oss att ompröva ägandekonceptet och ändra vår fokus mot flexibilitet och användning av rätt produkter vid rätt tidpunkt.

Detta markerade födelsen av Toddle i Österike , där vi skapade partnerskap med lokala cykel- och babyutrustningsbutiker samt etablerade relationer med lokala renoveringspartners för att erbjuda produkter att hyra, i lika bra skick som nya. En dag fick vi en spännande möjlighet när David Knutsson, grundaren av Parently i Sverige, föreslog ett samarbete. Utan tvekan beslutade vi att flytta till Sverige. I september 2023 föddes den “nya” Parently, och sedan dess har vi ägnat oss åt att göra föräldraskapets resa enklare för svenska föräldrar, med planer på att utvidga våra tjänster i hela Norden inom en snar framtid.

Historien bakom Parently

"Det här måste ju redan finnas!"

2018 deltog grundaren David vid en innovationsmiddag för att diskutera framtiden för den cirkulära ekonomin. Under middagen kom frågan upp hos David: "Finns det någon tjänst där man kan prenumerera på barnprodukter istället för att behöva köpa dem?" och ge föräldrar full flexibilitet och frihet under pareting? Efter en snabb genomsökning av marknaden stod det klart att ingen tog upp den här typen av föräldratjänster. Då stod det klart: "Låt oss skapa det!".

Under de följande veckorna följde en hel del brainstormingsessioner och workshops, samtal med andra föräldrar och till sist föddes namnet Parently.

Parently AB grundades 2020.