HÅLLBAR & CIRKULÄR ANVÄNDNING

Våra värderingar och hur vi tillsammans  bidrar till en mer hållbar värld genom en cirkulär ekonomi.

Tillsammans gör vi stor skillnad

Framtiden är cirkulär


Alldeles för många barnprodukter slängs för närvarande efter bara en kort tids användning. Med din hjälp kan vi ändra på det. Så att den lilla personen i dina produkter växer upp på en planet värd att leva på.

För många generationer

Vårt ekonomiska system är för närvarande linjärt. Vår livsstil är inriktad på konsumtion, slit-å-slång och engångsanvändning av produkter. Tyvärr är detta inte hållbart alls.
Det är mycket smartare om vi lyckas använda produkter längre och underhålla dem istället för att slänga dem. Och att nya produkter kan tillverkas av komponenterna som produkterna är byggda av genom återvinning när de inte längre kan repareras.
Det är precis vad den cirkulära ekonomin vill uppnå och vi vill vara en drivande kraft i denna omställning.

Varje år föds 120.000 barn bara i Sverige.

Om alla föräldrar skulle använda redan producerade produkter till sina barn så skulle vi tillsammans kunna spara över 46.000 ton* koldioxid...årligen. 

Det motsvarar energiförbrukningen av ca 4500 hushåll.


Vad är påverkan?

Parently i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet presenterar schablonsiffror på ett av de mest vanliga babyprodukterna, för att minska klimatpåverkan genom återanvändning av baby- och barnprodukter. Klimatpåverkan har beräknats som Global Warming Potential (GWP) angiven i kg CO2-ekvivalenter.