Shopping Cart

Your cart is empty

Continue Shopping

HÅLLBARHET 2

 

 Parently

Impact business model

Vi kommer att driva förändringen mot en cirkulär ekonomi och utmana konsumptionen, att gå från hållbar konsumtion till cirkulär användning.
Vår affärsmodell inkluderar både ett B2User och B2B perspektiv för största möjliga påverkan. Om alla i Sverige skulle börja använda vår tjänst skulle hela  

46.000 ton Co2

sparas, ÅRLIGEN ! Allt för familjerna som söker en enklare och mer hållbar livsstil.

Global Goal StrollerGlobal Goals Pram

Global Goal Car SeatGlobal Goals Bed

 Barnprodukters koldioxidutsläpp i ton

*Genoomförd av IVL exklusivt
för Parently.


*Månads siffrorna är baserade på antal nyfödda i Sverige 2019.

Parently
 

En ny standard

Vi tycker att ha tillgång till hållbara 
produkter slår ett 
ägandeskap alla dar i veckan.

Vi vill maximera användandet av de produkter som våra leverantörer sätter på marknaden för att minska tillverkningen av nya produkter och brytandet av nytt råmaterial.

Parently

 Minska påverkan

Tillsammans med IVL, Svenska Miljöinstitutet, har vi lyckats ta fram ett snitt på vad vi kans spara i Co2 per produktkategori.

Med denna information kan vi påvisa att vilken familj som helst under första året skulle kunna spara över 250kg Co2 genom att använda pre-loved produkter. 1 Familj. I snitt föds det ca 120.000 barn varje år bara i Sverige. Vi har alltså chansen att tillsammans kunna spara över 30.000.000 kg Co2 varje år.

  Global Goals  Global goals

Globala målen

Vi erbjuder primärt konsumenter att bli användare men vi  fokuserar också på att genom vårt breda nötverk av producenter kunna hjälpa till att minska utsläppen och ta fram nya cirkulära lösningar som är både lönsamma och långsiktigt hållbara

De Globala Målen 9, 11 och 12 är dom som vi primärt jobbar emot.

Global goals